Orgullós de poder decidir el futur del nostre país

VotOrgullós de viure en un país modern i democràtic que avui ha fet història expressant la seva opinió lliurement i sense violència.

Orgullós d’haver participat en un acte de desobediència col·lectiva envers un estat opressor que prohibeix, emparant-se en una Constitució Espanyola que no tenen intenció de canviar, l’exercici dels drets fonamentals, de la llibertat de pensament, d’opinió, d’expressió, del dret a l’associació voluntària i del dret de participació en el govern del seu país, drets que reconeix la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.
Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
Article 20
  1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
  2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.
Article 21
  1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.
  2. Tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.
  3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’Estat; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *