Molt agraïts a les més de 150 persones que ahir van ser a la Sala Municipal de Castelló d’Empúries per veure Victòria de Pau Miró@ajcastellodempuriesHan estat 9 mesos d’assajos, recerca de materials, mobles, attrezzo, vestuari, construcció de l’escenografia, so, il·luminació… però Victòria ja és un projecte ferm que ara ha de voltar pel territoriEns anem veient pels escenaris!

Molt agraïts a les més de 150 persones que ahir van ser a la Sala Municipal de Castelló d'Empúries per veure Victòria de Pau Miró@ajcastellodempuriesHan estat 9 mesos d'assajos, recerca de materials, mobles, attrezzo, vestuari, construcció de l'escenografia, so, il·luminació… però Victòria ja és un projecte ferm que ara ha de voltar pel territoriEns anem veient pels escenaris!
Molt agraïts a les més de 150 persones que ahir van ser a la Sala Municipal de Castelló d'Empúries per veure Victòria de Pau Miró@ajcastellodempuriesHan estat 9 mesos d'assajos, recerca de materials, mobles, attrezzo, vestuari, construcció de l'escenografia, so, il·luminació... però Victòria ja és un projecte ferm que ara ha de voltar pel territoriEns anem veient pels escenaris!