“No hi ha lladre que per bé no vingui” viatjarà fins a Llançà@casaculturallanca @llancaturisme @radiollanca #nohihalladrequeperbenovingui

“No hi ha lladre que per bé no vingui” viatjarà fins a Llançà@casaculturallanca @llancaturisme @radiollanca #nohihalladrequeperbenovingui
“No hi ha lladre que per bé no vingui” viatjarà fins a Llançà@casaculturallanca  @llancaturisme  @radiollanca #nohihalladrequeperbenovingui