Cap de setmana complet! Molt agraïts a l’@ajcapmany @ajvidreres i als companys del @grupteatralvidrerencUn públic magnífic amb qui vam passar plegats una bona estona

Cap de setmana complet! Molt agraïts a l'@ajcapmany @ajvidreres i als companys del @grupteatralvidrerencUn públic magnífic amb qui vam passar plegats una bona estona
Cap de setmana complet!  Molt agraïts a l'@ajcapmany @ajvidreres i als companys del @grupteatralvidrerencUn públic magnífic amb qui vam passar plegats una bona estona