ADAPTACIÓ AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (UE) 2016/679

Aquest divendres 25 de maig de 2018 s’inicia l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 206/679) i, a partir d’aquest moment, deixen de ser vàlids els consentiments tàcits per tractar dades personals.

Per aquest motiu ens adrecem a totes les persones incloses al fitxer“Tequatre” de l’Associació Tequatre per informar que:

Per continuar rebent les notícies de Tequatre cal que ens feu arribar la vostra autorització.

En cas contrari, les vostres dades s’eliminaran del fitxer esmentat.

En cas que ens autoritzeu, podeu retirar el consentiment en qualsevol a través del mateix enllaç.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Donar autorització