Tequatre ja forma part de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

El dia 16 de maig de 2017, Tequatre ha entrat a formar part de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

A més d’aquesta federació, Tequatre forma part de la Federació Teatral Amateur Gironina i d’Escena Amateur.